TIN TỨC KHÁC

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới

KỸ NĂNG SỐNG ĐỂ DUY TRÌ CÁC MỐI QUAN HỆ
08/06/2015 5:44:55 CH
Trong cuộc sống hàng ngày, thật sự không yêu cầu chúng ta cần những ngôn từ mới, mà chỉ đơn giản là cần những kỹ năng sống để giao tiếp và giữ cho mối quan hệ diễn ra êm đẹp.

THAY ĐỔI LỚN CÁCH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC
08/06/2015 5:12:26 CH
Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2014; thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về việc ban hành quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.