CHI TIẾT TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thứ ba, Ngày 3/2/2015 Facebook
Mô hình trồng khoai tây Solara tại xã Đắc Sơn
Mô hình “Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất khoai tây vụ đông” do Trạm Khuyến nông huyện Phổ Yên triển khai trên 10ha tại 2 xã Đắc Sơn và Hồng Tiến từ tháng 10-2012 đến nay đã cho thu hoạch và tăng thu nhập cho người dân tại xã Đắc Sơn.

Theo đánh giá của cán bộ Trạm Khuyến nông, năng suất khoai tây trung bình đạt 4 tạ/sào, trừ chi phí thu lãi khoảng 2,8 triệu đồng/sào/vụ (trong khi lãi thuần từ trồng ngô chỉ đạt 220 nghìn đồng/sào/vụ). Tham gia mô hình này, 150 hộ nông dân được tập huấn về kỹ thuật, hỗ trợ 60% giống và 40% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  


Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Phổ Yên nghiệm thu mô hình khoai tây tại cánh đồng của xã Đắc Sơn.

Giống khoai được áp dụng trong mô hình là khoai tây Solara. Đặc điểm của giống này là có thời gian sinh trưởng từ 90-95 ngày, tỷ lệ sống cao (97%), nhiều củ, độ bở trung bình, ít nhiễm bệnh mốc sương và virut… Cây khoai tây dễ trồng trên các chất đất khác nhau, nhưng để hạn chế nguồn bệnh cho cây nên trồng trên đất sau 2 vụ lúa.

Tác giả: (Thông tin từ Huyền Trang - Xã Đắc Sơn)

Bình luận